ΑΡΘΡΑ
Διαβάστε τα ενδιαφέρον άρθρα μας και μάθετε καινούρια πράγματα για τα ζώα και όχι μόνο!
 
Σκύλοι
> Ένας σκύλοs στο σπίτι σας και στη ζωή σαs
> Η ανατροφή του κουταβιού
> Η σωστή φροντίδα του σκύλου
> Λεϊσμανίαση (Καλα-αζάρ)
> Συχνές εξωπαρασιτώσεις σκύλου και γάτας
 
Γάτες
> Τα εμβόλια της γάτας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
 

Για τη βελτίωση της παραγωγής το έδαφος θέλει λίπανση αυτό είναι γνωστό από πολύ παλιά , και το πρώτο λίπασμα ήταν η 'κοπριά'. Αργότερα η ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας ανακαλύφθηκαν συνθετικά λιπάσματα η χρήση των οποίων αύξησε θεαματικά την γεωργική παραγωγή.

Τα λιπάσματα περιέχουν κυρίως άζωτο, φώσφορο και κάλιο και χαρακτηρίζονται από τρεις αριθμούς ο καθένας από τους οποίους δηλώνει το ποσοστό του κάθε στοιχείου στο προϊόν. Ο αριθμός 6-12-12 δηλώνει ότι το 6% του βάρους είναι Ν(άζωτο) ,12% Ρ(φώσφορος) και12% Κ ( κάλιο).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ρύπανσης από τα λιπάσματα είναι η τελική συγκέντρωση σε λίμνες και ο ευτροφισμός τους. Με τη βροχή τα λιπάσματα παρασύρονται από τα χωράφια και καταλήγουν στους φυσικούς αποδέκτες ,εκεί αποτελούν σημαντική πηγή θρεπτικών ουσιών αυξάνοντας τον ευτροφισμό τους.

Πολλές φορές αν και η χρήση τους γίνεται με σκοπό τον εμπλουτισμό του εδάφους με χρήσιμα για τα φυτά στοιχεία, παρόλα αυτά παρουσιάζονται από μη ορθή χρήση τους φαινόμενα πολύ υψηλών συγκεντρώσεων και μείωσης της γεωργικής παραγωγής.

Σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων το άζωτο συσσωρεύεται στα φυτά υπό μορφή νιτρικών αλάτων, και η κατανάλωση αυτών των φυτών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Επιπλέον σε τέτοιες περιπτώσεις σημαντικές ποσότητες νιτρικών ενδέχεται να μεταφερθούν στους υπόγειους ορίζοντες. Η κατανάλωση νερού που έχει ρυπανθεί με τέτοιες ουσίες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές.

 
ΑΡΧΙΚΗ | ΠΡΟΦΙΛ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Powered by NetChoice